HeusdenPas / KindPakket

De gratis HeusdenPas is er voor inwoners uit de gemeente Heusden die het niet zo breed hebben. Mensen met een beperkt inkomen uit werk of uitkering ontvangen verschillende kortingen en voordelen. Voor de kinderen (4 tot en met 17 jaar) uit deze gezinnen is er het KindPakket

Wanneer kom je in aanmerking voor een HeusdenPas?

 • Als je inkomen lager is dan 120% van de voor jou van toepassing zijnde bijstandsnorm;

 • Als je een uitkering hebt van Baanbrekers;

 • Als je een voedselbankpas hebt;

 • Als je kwijtschelding gemeentelijke belastingen krijgt;

 • Als je een schuldhulptraject bij de Kredietbank Nederland hebt

 • Heb je recht op studiefinanciering in 2020: dan heb je géén recht op de Heusdenpas.

Budget
Iedere HeusdenPas houder heeft per kalenderjaar een budget van € 150,- beschikbaar. Je kunt hiervoor een declaratieformulier invullen. Eenmaal per jaar checken wij steekproefsgewijs of de kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt. Bewaar alle rekeningen tot en met maart van het volgend kalenderjaar.

Naast dit budget van € 150,- krijg je direct 50% korting op eenmalige activiteiten bij verschillende organisaties. Kijk onderaan deze pagina waarvoor je jouw budget kan gebruiken en op welke plekken je korting kan krijgen.

KindPakket
Voor kinderen van HeusdenPas houders in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar is een KindPakket beschikbaar. Het KindPakket bestaat uit de volgende regelingen:

 • het Jeugdfonds Sport;

 • het Jeugdfonds Cultuur;

 • Stichting Leergeld Heusden.

Hiermee kunnen kinderen onder andere sporten, zwemles krijgen of een muziekinstrument leren bespelen. Ook kosten voor school zoals b.v. ouderbijdrage en schoolkamp kunnen vergoed worden. En voor brugklassers is er een schoolpakket beschikbaar.

Wil je weten wat het KindPakket precies inhoudt en wat de mogelijkheden zijn? Bel dan met Stichting Leergeld Heusden, telefoon 06-479 902 63 op maandag en woensdag tussen 9 en 12 uur of mail naar leergeldheusden@gmail.com.

Aanvragen
Je kunt de HeusdenPas en het KindPakket aanvragen via een aanvraagformulier. Het formulier kun je ook ophalen bij de Bijeenteams of het gemeentehuis Vlijmen. Hulp nodig bij het aanvragen? Bij de balie in het gemeentehuis in Vlijmen of bij het Bijeenteam in Drunen, Oudheusden of Vlijmen helpen ze je graag.

Je hoeft geen inkomensstukken aan te leveren. Met het ondertekenen van je aanvraag geef je toestemming om Baanbrekers een inkomenstoets te laten doen.

Normen HeusdenPas/KindPakket 1 januari 2020

Dit zijn de netto bedragen; het bedrag dat je maandelijks op je bankrekening krijgt.

Normen < 21 jaar, zonder kinderen

 

Alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is

€ 296,15

Samenwonenden, waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn

€ 592,30

Samenwonenden, waarvan één van beiden 18, 19 of 20 jaar is

€ 1153,04

   

Normen < 21 jaar, met kinderen

 

Een alleenstaande ouder van 18, 19 of 20 jaar

€ 296,15

Samenwonenden, waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn

€ 935,05

Samenwonenden, waarvan één van beiden 18, 19 of 20 jaar is

€ 1495,79

   

Normen 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

 

Een alleenstaande (ouder)

€ 1199,64

Samenwonenden, beiden jonger dan 65 jaar

€ 1713,77

   

Normen pensioengerechtigden

 

Een alleenstaande (ouder)

€ 1340,93

Samenwonenden, waarvan (een van) beiden ouder dan 65

€ 1817,64

Inzet budget en kortingen

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van hoe je je HeusdenPas budget kunt gebruiken:

 • Cursuskosten voor een muziekschool

 • Cursuskosten voor een educatief centrum, een creativiteitscentrum, een volksuniversiteit en dergelijke

 • Internetabonnement

 • Tijdschriftenabonnement

 • Leesmapabonnement

 • Openbare Bibliotheekabonnement

 • Museumjaarkaart

 • Jaarabonnement recreatiepark

 • Contributie ouderenvereniging

 • Contributie Volkstuin

 • Contributie voor een sportschool of sportvereniging

Met de HeusdenPas of KindPas krijg je op vertoon van je pas het hele jaar door direct 50 procent korting op:

Daarnaast krijg je ook direct korting op de volgende producten:

Ook kun je voor 17,50 per jaar lid worden van Tennisvereniging LTC De Hoge Heide.

Uitvoeringsinstantie

Uitgelicht