Regio Hart van Brabant maakt scenario voor wind en zon

Op 12 februari werden de gemeenteraden van de regio Hart van Brabant, waar ook Heusden deel van uitmaakt, bijgepraat over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Onderdeel van deze REKS is een scenario voor waar in de regio grootschalige opwek van duurzame energie mogelijk kan zijn in de vorm van zonne- en windenergie.

Meer informatie

Meer informatie over de REKS staat op de website van de regio Hart van Brabant. Deze website is ook te vinden via www.heelheusdenduurzaam.nl, waar u meer leest over de duurzame initiatieven van inwoners, ondernemers en de gemeente in Heusden. Ook over de REKS treft u daar meer informatie.

Kaartje met ontwikkelscenario regio Hart van Brabant voor grootschalige opwek elektriciteit

#Heel.Heusden.Duurzaam. | Meer informatie over duurzaamheid in onze gemeente via www.heelheusdenduurzaam.nl.

Uitgelicht