Belastingen en heffingen, kwijtschelding

Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding. Dit geldt niet voor kleine zelfstandigen en bedrijven. Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie. Vraag bij twijfel altijd kwijtschelding aan.

Hulp nodig bij het invullen !

Maak een afspraak. Neem bij uw afspraak in ieder geval de volgende bewijsstukken mee:

 • De hoogte van alle netto inkomsten van de afgelopen drie maanden.
 • Afschriftjes van alle betaal- en spaarrekeningen over de afgelopen drie maanden
 • De zelf te betalen premie zorgverzekering.
 • Beschikking van alle toeslagen die u van de belastingdienst ontvangt.
 • De hoogte van uw netto huur
 • Bij een eigen woning: de openstaande hypotheekschuld en het aflossingsbedrag
 • Als u een auto heeft kenteken deel I en II

Behandeling
Na ontvangst van uw kwijtscheldingsverzoek krijgt u een ontvangstbevestiging. Is uw verzoek volledig? Dan ontvangt u binnen 13 weken een uitspraak.

Gemeentelijke afvalstoffen- en rioolheffing
De afvalstoffenheffing en de rioolheffing worden geïnd door Brabant Water. Als de kwijtschelding wordt toegewezen, wordt voor deze twee heffingen het toegekende kwijtscheldingsbedrag door de gemeente per kwartaal aan u uitbetaald. De inning door Brabant Water gaat gewoon door.

Gemeentelijke leges reisdocument en/of hondenbelasting
Deze worden door de gemeente zelf bij u in rekening gebracht. Heeft u betaald en krijgt u kwijtschelding dan wordt het teveel betaalde bedrag aan u terugbetaald.

Waterschapsheffingen/BSOB
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) verzorgt de waterschapbelastingen voor de gemeente Heusden. Indien u kwijtschelding krijgt van gemeentelijke belastingen, dan worden de waterschapbelastingen ook kwijtgescholden. U hoeft dit niet apart aan te vragen.

Wat komt voor kwijtschelding in aanmerking?
De gemeente verleent kwijtschelding voor de volgende heffingen en belastingen, tot een maximum van:

 • 75% van de hondenbelasting voor de eerste hond
 • 75% van de afvalstoffenheffing
 • 75% van het rioolheffing
 • 75% van het gemeentelijke deel legeskosten Nationaal Paspoort
 • 75% van het gemeentelijke deel legeskosten identiteitskaart

De gemeente behandelt ook uw aanvraag om kwijtschelding van betaling van de waterschapsheffing voor Waterschap Aa en Maas. Het gaat hier om kwijtschelding van maximaal 100% van de zuiveringsheffing en 100% van de watersysteemheffing ingezetenen.
Als u in aanmerking komt voor kwijtschelding, heeft u wellicht ook recht op andere financiële ondersteuning. Kijk hier voor meer informatie.

Links

BSOB: http://www.bs-ob.nl/

Brabant Water: http://www.brabantwater.nl/Paginas/veelgesteldevragen.aspx

Waterschap AA en Maas: http://www.aaenmaas.nl/

Belastingdienst toeslagen: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/toeslagen_2016/uw_toeslagen_voor_2016

Uitgelicht