Onroerende-zaakbelasting

U kunt de WOZ-waarde en de OZB online raadplegen op uw aanslag OZB. Ook kunt u het taxatieverslag online bekijken. Voor bedrijven kunt u het taxatieverslag telefonisch opvragen bij het cluster Belastingen.Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van een woning opvragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met andere woningen. Het loket is een centrale landelijke voorziening, zodat iedereen woningen door het hele land kan opvragen.

Als u twijfelt over de juistheid van de gegevens op het aanslagbiljet, neem dan contact met de gemeente op. Wij hechten veel waarde aan de juistheid van uw belastingaanslag. .

  • Jaarlijks krijgt u een aanslag van de gemeente met daarin de door u te betalen onroerendezaakbelasting. Klik hier voor de tarieven 2017.

  • De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u toch de belasting voor het gehele jaar betalen.

  • Op het aanslagbiljet van de onroerendezaakbelasting staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en - indien van toepassing - het eigenwoningforfait.

Bezwaar maken
Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

'Geen oplossing geen betaling' bureaus
Soms schakelen burgers of bedrijven zelf een deskundige in. Het is verstandig van te voren te vragen wat de kosten voor u en voor de gemeente zijn. Er zijn bedrijven die werken op 'geen oplossing geen betaling' basis (no cure no pay). Dit lijkt voor u gratis, maar de gemeente moet de kosten vergoeden bij toekenning van een bezwaar.

Stel, u schakelt een bureau in en de waarde wordt na bezwaar met 10.000 euro aangepast. Voor de OZB bedraagt dit een aanpassing van 11 euro op jaarbasis en voor het huurwaardeforfait is dit ongeveer 60 euro op jaarbasis. Maar door inschakeling van een bureau kunnen de kosten voor de gemeente oplopen tot meer dan 700 euro. Terwijl bezwaar maken bij de gemeente gratis is. Neem voor vragen contact op met de gemeente.

Het puntensysteem en de WOZ-waarde
Per 1 oktober 2015 is het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) gewijzigd. Dit puntensysteem is van toepassing op zelfstandige woningen in de sociale/gereguleerde sector en bepaalt de hoogte van de maximale huurprijs. In het vernieuwde puntensysteem is een aantal punten vervangen door de WOZ-waarde. Het puntensysteem is niet van toepassing op vrije sectorhuurwoningen. Daarvoor gelden geen maximale huurprijzen. Meent u dat de WOZ-waarde invloed heeft op de maximale huurprijs én vindt u de WOZ-waarde te hoog? Neem dan eerst contact op met uw verhuurder. Komt u er met de verhuurder niet uit, dan kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Voordat u bezwaar maakt, vraagt u eerst een WOZ-beschikking op uw naam aan bij de gemeente. Na ontvangst van de beschikking, hebt u zes weken de tijd om schriftelijk uw bezwaar in te dienen.

Meer informatie over het puntensysteem vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Gevolgen voor de huur?
Voor vragen over de gevolgen voor de hoogte van de huur kunt u zich wenden tot uw verhuurder.

Meer informatie kunt u vinden bij veel gestelde vragen over de WOZ-waarde en het puntensysteem.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over OZB en de totstandkoming van de WOZ-waarde, lees dan de veelgestelde vragen of bekijk deze video.

Uitvoeringsinstantie

Uitgelicht