Onroerende-zaakbelasting

U kunt de WOZ-waarde en de OZB online raadplegen op uw aanslag OZB. Ook kunt u het taxatieverslag online bekijken. Voor bedrijven kunt u het taxatieverslag telefonisch opvragen bij het cluster Belastingen.Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van een woning opvragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met andere woningen. Het loket is een centrale landelijke voorziening, zodat iedereen woningen door het hele land kan opvragen.

Als u twijfelt over de juistheid van de gegevens op het aanslagbiljet, neem dan contact met de gemeente op. Wij hechten veel waarde aan de juistheid van uw belastingaanslag.

  • Jaarlijks krijgt u een aanslag van de gemeente met daarin de door u te betalen onroerendezaakbelasting. Klik hier voor de tarieven 2019.

  • De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u toch de belasting voor het gehele jaar betalen.

  • Op het aanslagbiljet van de onroerendezaakbelasting staat de getaxeerde waarde van uw pand vermeld. Het is belangrijk dat u goed controleert of de waarde correct is vastgesteld. Immers, de waarde wordt voor verschillende belastingen gebruikt, zoals aanslagen OZB, de waterschapsheffingen en - indien van toepassing - het eigenwoningforfait.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde neem dan altijd eerst contact op met de afdeling Belastingen op telefoonnummer (073) 513 17 89.

'No cure, no pay' bureaus
Soms schakelen burgers of bedrijven zelf een deskundige in. Het is verstandig van te voren te vragen wat de kosten voor u en voor de gemeente zijn. Er zijn bedrijven die werken op 'geen oplossing geen betaling' basis (no cure no pay). Dit lijkt voor u gratis, maar de gemeente moet de kosten vergoeden bij toekenning van een bezwaar.

Stel, u schakelt een bureau in en de waarde wordt na bezwaar met 10.000 euro aangepast. Voor de OZB bedraagt dit een aanpassing van ongeveer 12 euro op jaarbasis en voor het huurwaardeforfait is dit ongeveer 70 euro op jaarbasis. Maar door inschakeling van een bureau kunnen de kosten voor de gemeente oplopen tot meer dan 700 euro. Terwijl bezwaar maken bij de gemeente gratis is. Neem voor vragen contact op met de gemeente.

Pilot kernen Haarsteeg en Elshout
Ben je een inwoner van de kern Haarsteeg of Elshout dan werkt het digitaal raadplegen en digitaal betalen van de aanslag dit jaar anders dan je gewend bent. Bij de aanslag ontvang je een brief met een persoonlijke code en een verwijzing naar www.heusden.nl/post. Op deze pagina kun je de code ingeven. Vervolgens kom je in de omgeving waar je de aanslag kunt raadplegen en betalen.

Let op: Als u gebruik maakt van de Berichtenbox in MijnOverheid zal dit document niet direct voor u zichtbaar zijn! Zodra dit document voor u beschikbaar komt in deze omgeving, ontvangt u hiervan bericht op uw persoonlijk emailadres (alleen als u dit heeft ingesteld op MijnOverheid.nl).

Meer informatie
Wilt u meer informatie over OZB en de totstandkoming van de WOZ-waarde, lees dan de veelgestelde vragen

Bezwaar maken
Het indienen van een bezwaarschrift is gratis.

Uitgelicht