Begroting 2020

De begroting 2020 bevat de voorgenomen doelen en te realiseren resultaten voor 2020. Er liggen tal van ambities op terrein van het sociaal domein, veiligheid, duurzaamheid en fysieke infrastructuur. De gemeente is nog steeds financieel gezond, onze reserves zijn op peil. De toekomst kijken we dus vol vertrouwen tegemoet.

Samen doen

Een grote uitdaging, óók financieel, blijft het sociaal domein. Op een begroting van ruim € 120 miljoen geven we in Heusden € 40 miljoen uit aan het sociaal domein en dat bedrag zal verder stijgen. We vinden dat ook nodig, want in Heusden willen we dat iedereen mee kan doen in de gemeenschap voor doeners met een droom. Tegelijk zijn we bezig met een transformatie, waarbij we uitgaan van wat mensen wél zelf en met hun netwerk kunnen.

Na alle planvorming starten we in 2020 met de realisatie van twee belangrijke projecten, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en Plan Steenenburg. De bouw van nieuwe woningen, in onder andere Geerpark, Victoria en de Gorsen, gaat onverminderd door. Met stappen rond zonnepanelen, isolatie, natuur, biodiversiteit, mogelijk ook windmolens en het voortzetten van omgekeerd inzamelen blijven we stappen zetten om Heusden te verduurzamen. Die verduurzaming is nodig, maar ook een echte uitdaging. De komende jaren zullen we hier in Heusden samen onze draai in moeten vinden.

Samen thuis in Heusden

Met deze uitdagingen voor ons werken we hard aan de dromen van onze inwoners. Komend jaar richten we ons op inwoners in een uitkeringssituatie en hoe we hen mee kunnen laten doen in de samenleving. Het toekomstbestendig houden van onze centrumgebieden is ook een belangrijke opgave voor komend jaar. Onze inwoners zijn terecht trots op de elf kernen van onze gemeente. Die trots zetten ze om in een jaarkalender gevuld met talloze mooie activiteiten. Bij die activiteiten ondersteunen we hen ook in 2020 weer graag.

De combinatie zorg en veiligheid is en blijft een uitdaging die we aangaan. We kijken niet weg, maar pakken aan op veiligheid zonder uit het oog te verliezen dat er achter iedere situatie een menselijk verhaal schuil gaat.

Nieuwe uitdagingen samen aangaan

Regeren is vooruitzien, maar besturen is ook omgaan met nieuwe, veranderende en vaak onverwachte uitdagingen. Die willen we samen met inwoners oppakken. Lokaal en regionaal kijken we bijvoorbeeld naar de kansen die de Loonse en Drunense Duinen en het gebied er direct omheen ons bieden.

Hoe de toekomst er ook uit zal zien, we treden die financieel gezond tegemoet. De begroting wordt in de raadsvergadering van 7 november behandeld. Bekijk de begroting hier online.

Uitgelicht