Gezondheid en veehouderijen

In Noord-Brabant wonen veel mensen in de buurt van een veehouderij. Sommigen van hen vragen zich af of het ongezond is om in de buurt van een veehouderij te wonen. Om daarover duidelijkheid te krijgen heeft de overheid een grootschalig onderzoek laten uitvoeren naar de gezondheid van omwonenden van veehouderijen. De belangrijkste resultaten zijn dat er rond pluimveehouderijen en geitenhouderijen iets meer longontstekingen voorkomen. Ook in en vlakbij de gemeente Heusden bevinden zich pluimveebedrijven en geitenhouderijen. Daarom informeren we u hierover.

Bij pluimveebedrijven blijkt dat er een hogere kans op longontsteking is binnen een straal van 1 kilometer. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door fijnstof en endotoxinen. Tegen dit verhoogd risico zijn maatregelen denkbaar.

Geitenhouderijen
Als het gaat om geitenhouderijen blijkt er binnen een straal van 2 kilometer een verhoogde kans op longontsteking te zijn. De oorzaak hiervan is niet bekend, wel is duidelijk dat er geen verband is met de Q-koorts. Het RIVM doet momenteel onderzoek naar de oorzaak en de maatregelen die eventueel genomen kunnen worden. Tot daarover meer bekend is, heeft de provincie Noord-Brabant uit voorzorg een bouwstop voor geitenhouderijen afgekondigd.

In de gemeente Heusden vallen het grootste deel van Vlijmen, een deel van Haarsteeg, geheel Giersbergen, Doeveren en een deel van Heesbeen binnen de cirkel van 2 kilometer rondom geitenhouderijen. Wilt u weten of u zelf binnen de genoemde cirkel woont? Raadpleeg het kaartje.

Meer informatie
Op de website van GGD Hart voor Brabant vindt u veel gestelde vragen en antwoorden over dit onderwerp. In het kader vindt u extra informatie zoals de brochure van het RIVM, de kaart met daarop de kippen- en geitenhouderijen in Heusden en de factsheet Veehouderij en gezondheid omgeving

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over gezondheid in relatie tot veehouderijen? Neem dan contact op met GGD Hart voor Brabant, Team Gezondheid Milieu en Veiligheid, telefoon: 0900-3 68 68 68 /e-mail: milieu@ggdgmv.nl. Voor andere vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met de gemeente Heusden, telefoon: (073) 513 17 89 / e-mail: info@heusden.nl