Nieuwbouw basisscholen Oudheusden

Basisschool De Dromenvanger en SBO Daltonschool de Leilinde in Oudheusden zijn aan vervanging toe. De kwaliteit van het gebouw is slecht. Ook voldoet dit pand niet meer aan de onderwijsvisie van de schoolbesturen en de eisen van deze tijd. 

Nieuwsbericht augustus 2018
 

Project
We vinden het belangrijk om zo snel mogelijk een nieuw schoolgebouw te realiseren waarin mogelijk ook kinderopvang een plaats krijgt. Daar zetten we samen met de schoolbesturen Scala en Willem van Oranje ook alles op in. De ervaring is alleen wel dat dit langdurige processen zijn, omdat er veel stappen zorgvuldig gezet moeten worden. Samen met de schoolbesturen hebben we een projectplan gemaakt waar het college van Heusden op 28 augustus 2018 kennis van heeft genomen. Dit projectplan vindt u hier bij de collegebesluiten.

Welke stappen zetten we?
In onderstaande tekening ziet u in hoofdlijnen alle stappen die gezet moeten worden om te komen tot een nieuw schoolgebouw. Met de stappen waar een groen cirkeltje omheen staat zijn we op dit moment bezig:

infographic
 

  • Omvang
    Bepalen hoeveel m2 we voor het nieuwe schoolgebouw nodig hebben.
  • Onderzoek locatie
    We onderzoeken waar het nieuwe schoolgebouw kan komen te staan. Hiervoor worden drie locaties onderzocht: de huidige locatie aan de Kasteellaan, De Kubus en Heverslo. In het onderzoek komen onderwerpen als milieu, verkeer en parkeren, groen, geldend beleid en meer aan bod.

Zodra de benodigde omvang bekend is en de geschikte locatie(s), kan een keuze gemaakt worden waar het nieuwe schoolgebouw komt te staan.

  • Samenwerkingsovereenkomst
    Hierin leggen we de afspraken vast die de schoolbesturen en de gemeente maken over ‘wie wat doet’. Een belangrijke afspraak zal zijn wie verantwoordelijk wordt voor het totale bouwtraject (zie de stappen vanaf projectplan deel 2 in bovenstaande tekening).

Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten wanneer het nieuwe schoolgebouw er kan staan. Dat kunnen we nu nog niet inschatten maar wel op het moment dat er een locatie gekozen is en er een getekende samenwerkingsovereenkomst is. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ellen Vos van de gemeente Heusden via telefoonnummer (073) 513 17 89 of via info@heusden.nl.

 

Nieuwsbericht februari 2018

Het college geeft hier prioriteit aan en kiest er daarom voor om vooralsnog geen andere maatschappelijke functies onderdak te bieden in dit nieuwe gebouw behalve eventueel kinderopvang. Dit wil niet zeggen dat we andere ontwikkelingen en initiatieven uit het maatschappelijk veld niet ondersteunen, want deze vinden we zeer waardevol. 

In het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) is geregeld hoe wij als gemeente onze zorgplicht vervullen als het gaat om goede huisvesting van scholen. De komende jaren investeren we fors in nieuwbouw, renovatie of upgrade van schoolgebouwen. In het IHP staan de maatregelen per basisschool, waaronder ook de pilot vervangende nieuwbouw van De Dromenvanger en De Leilinde in Oudheusden.

Projectplan

Voordat er echt gebouwd kan worden, moet er een projectplan liggen. Dit projectplan maken we samen met de schoolbesturen. Hierin komen de te ondernemen stappen te staan, zoals het bepalen van de benodigde ruimte (aantal m2 aan oppervlakte) en het onderzoeken welke locaties geschikt zijn. Op dit moment zijn de volgende drie locaties in beeld: de huidige locatie aan de Kasteellaan, De Kubus en Heverslo. Ook bekijken we of kinderopvang een ruimte wil en kan hebben in het nieuwe schoolgebouw.

Om het huidige gebouw in stand te kunnen houden totdat er een nieuw schoolgebouw is gerealiseerd, is 100.000 euro beschikbaar.

Uitgelicht