Schoolgebouw Oudheusden nieuwsbericht augustus 2018

Nieuwsbericht augustus 2018

Project
We vinden het belangrijk om zo snel mogelijk een nieuw schoolgebouw te realiseren waarin mogelijk ook kinderopvang een plaats krijgt. Daar zetten we samen met de schoolbesturen Scala en Willem van Oranje ook alles op in. De ervaring is alleen wel dat dit langdurige processen zijn, omdat er veel stappen zorgvuldig gezet moeten worden. Samen met de schoolbesturen hebben we een projectplan gemaakt waar het college van Heusden op 28 augustus 2018 kennis van heeft genomen. Dit projectplan vindt u hier bij de collegebesluiten.

Welke stappen zetten we?
In onderstaande tekening ziet u in hoofdlijnen alle stappen die gezet moeten worden om te komen tot een nieuw schoolgebouw. Met de stappen waar een groen cirkeltje omheen staat zijn we op dit moment bezig:

infographic

Omvang
Bepalen hoeveel m2 we voor het nieuwe schoolgebouw nodig hebben.

Onderzoek locatie
We onderzoeken waar het nieuwe schoolgebouw kan komen te staan. Hiervoor worden drie locaties onderzocht: de huidige locatie aan de Kasteellaan, De Kubus en Heverslo. In het onderzoek komen onderwerpen als milieu, verkeer en parkeren, groen, geldend beleid en meer aan bod.

Zodra de benodigde omvang bekend is en de geschikte locatie(s), kan een keuze gemaakt worden waar het nieuwe schoolgebouw komt te staan.

Samenwerkingsovereenkomst
Hierin leggen we de afspraken vast die de schoolbesturen en de gemeente maken over ‘wie wat doet’. Een belangrijke afspraak zal zijn wie verantwoordelijk wordt voor het totale bouwtraject (zie de stappen vanaf projectplan deel 2 in bovenstaande tekening).

Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten wanneer het nieuwe schoolgebouw er kan staan. Dat kunnen we nu nog niet inschatten maar wel op het moment dat er een locatie gekozen is en er een getekende samenwerkingsovereenkomst is. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ellen Vos van de gemeente Heusden via telefoonnummer (073) 513 17 89 of via info@heusden.nl.

Uitgelicht