Nieuwsbericht april 2019

Nieuwsbericht 16 april 2019

Gemeente en schoolbesturen hebben samen een strategisch kader opgesteld voor het nieuwe schoolgebouw dat op het huidige terrein aan de Kasteellaan in Oudheusden komt. Het college heeft dit kader op 16 april vastgesteld. De gemeenteraad had zich op 2 april hierover al unaniem positief uitgesproken, omdat ze geen bedenkingen had.

De belangrijkste punten in het strategisch kader voor de nieuwbouw:

  • Functies die in/rondom het nieuwe gebouw nodig zijn: twee basisscholen, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en speelplaats voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
  • Kwaliteit: het gebouw krijgt een hoge kwaliteit en voldoet straks aan de moderne eisen die gelden voor temperatuur, lucht, energie, licht en geluid.
  • Duurzaamheidsambities: energie-neutraal gebouw zonder gasaansluiting, groen schoolplein, het gebouw is gezond en flexibel aan te passen aan nieuwe functies.
  • Kosten: hoeveel het nieuwe gebouw mag gaan kosten.
  • Risico’s: de factoren die van invloed kunnen zijn op de realisatie van het nieuwe gebouw (onder meer de bouwprijzen, het te doorlopen tijdpad, vergunningen en aanbestedingen).

Vervolgstappen
Gemeente en schoolbesturen gaan nu een samenwerkingsovereenkomst met elkaar afsluiten. Daarin wordt onder meer bepaald wie het bouwheerschap op zich gaat nemen. De bouwheer wordt de kartrekker en verantwoordelijk voor het totale bouwproject. Het streven is om de overeenkomst in mei 2019 te bekrachtigen en te ondertekenen. Daarna wordt een projectplan opgesteld met daarin de vervolgstappen en een vervolg planning. Er wordt dan ook onderzocht hoe de tijdelijke huisvesting van de scholen wordt geregeld.

Uitgelicht