Nieuwsbericht school Oudheusden februari 2019

Nieuwsbericht 28 februari 2019

Gemeente en schoolbesturen hebben samen een strategisch kader opgesteld voor het nieuwe schoolgebouw dat op het huidige terrein aan de Kasteellaan in Oudheusden komt.

De belangrijkste punten in dit kader:

  • Functies die in/rondom het nieuwe gebouw nodig zijn: twee basisscholen, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en speelplaats voor kinderen van 0 t/m 12 jaar.
  • Kwaliteit: het gebouw krijgt een hoge kwaliteit en voldoet straks aan de moderne eisen die gelden voor temperatuur, lucht, energie, licht en geluid.
  • Duurzaamheidsambities: energie-neutraal gebouw zonder gasaansluiting, groen schoolplein, het gebouw is gezond en flexibel aan te passen aan nieuwe functies.
  • Kosten: hoeveel het nieuwe gebouw mag gaan kosten.
  • Risico’s: de factoren die van invloed kunnen zijn op de realisatie van het nieuwe gebouw (onder meer de bouwprijzen, het te doorlopen tijdpad, vergunningen en aanbestedingen).

Vervolgstappen
Het college van Heusden is van plan om dit strategisch kader vast te stellen. Het college vraagt de gemeenteraad in de vergadering van 2 april 2019 of ze wensen of bedenkingen hebben bij dit voorgenomen collegebesluit.

Zodra het strategisch kader is vastgesteld, gaan gemeente en schoolbesturen direct daarna een samenwerkingsovereenkomst met elkaar afsluiten. Een belangrijke afspraak in deze overeenkomst zal zijn wie verantwoordelijk wordt voor het totale bouwproject. We verwachten dat deze overeenkomst in april 2019 ondertekend wordt. Vanaf dan is bekend wie de kartrekker wordt van de volgende fase: zijn dit de schoolbesturen of is het de gemeente. Deze kartrekker gaat dan een projectplan maken met daarin de vervolgstappen en een vervolg planning. Er wordt dan ook onderzocht hoe de tijdelijke huisvesting van de scholen wordt geregeld.

 

Uitgelicht