Nieuwsbericht school Oudheusden november 2018

Nieuwsbericht november 2018

Het onderzoek naar waar het nieuwe schoolgebouw kan komen te staan is afgerond. Gemeente en schoolbesturen concluderen op basis hiervan dat de huidige locatie aan de Kasteellaan de beste plek is voor het nieuwe schoolgebouw. Het college van Heusden is daarom voornemens om voor de huidige locatie te kiezen. Het college vraagt de gemeenteraad in de vergadering van 18 december aanstaande of ze wensen of bedenkingen hebben bij dit voorgenomen collegebesluit. Dit onderwerp wordt eerst behandeld in de Informatievergadering Samenleving op 29 november aanstaande (bij agendapunt 7).

Waarom is de huidige locatie de beste plek?
De huidige plek heeft veel pluspunten en biedt daarom de meeste kansen vergeleken met de andere twee onderzochte locaties ‘De Kubus’ en ‘Heverslo’. 
De belangrijkste pluspunten van het huidige perceel aan de Kasteellaan op een rijtje:

  • Groot perceel; het is zelfs ruimer dan wat nodig is voor het schoolgebouw.
  • Er zijn geen belemmeringen op gebied van milieucirkels, verkeer en parkeren, groen en archeologie en cultuurhistorie.
  • Stedebouwkundig gezien zijn er ook veel mogelijkheden om de Kasteellaan te versterken, zodat het nog meer het karakter kan krijgen van een sociale ontmoetingsplek.
  • Er is geen nieuw bestemmingsplan nodig en dit scheelt tijd! Voor de andere twee onderzochte locaties zou een nieuw bestemmingsplan nodig zijn en zo’n procedure duurt al gauw 1,5 jaar.

We zijn blij dat het onderzoek naar de locatie nu is afgerond. Het heeft even geduurd, maar die tijd was ook nodig omdat de drie locaties zorgvuldig en uitgebreid onderzocht moesten worden.

Vervolgstappen
Ondertussen zijn de schoolbesturen en de gemeente samen afspraken aan het maken over ‘wie wat doet’. Een belangrijke afspraak zal zijn wie verantwoordelijk wordt voor het totale bouwproject. Deze afspraken worden nog vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Wanneer deze overeenkomst ondertekend is, weten we wie de kartrekker wordt van de volgende fase; dit is één van de schoolbesturen of de gemeente. Deze kartrekker gaat dan een nieuw projectplan maken met daarin de vervolgstappen en een planning. Er wordt dan ook onderzocht hoe de tijdelijke huisvesting van de scholen wordt geregeld.

Op de onderstaande infographic ziet u in hoofdlijnen alle stappen die gezet moeten worden om te komen tot een nieuw schoolgebouw. Met de stappen waar een groen cirkeltje omheen staat zijn we op dit moment bezig:

Infographic

Meer informatie
We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten hoe de tijdelijke huisvesting wordt geregeld. Dit moet nog worden onderzocht. Wij houden u op de hoogte. In een later stadium worden ouders en omwonenden van de Kasteellaan uitgenodigd om mee te denken over de inrichting, zoals de breng- en haalroute, parkeren en groenvoorzieningen rondom het nieuwe schoolgebouw.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ellen Vos  via telefoonnummer (073) 513 17 89 of via info@heusden.nl.

Uitgelicht