Schoolgebouw Oudheusden nieuwsbericht februari 2018

Basisschool De Dromenvanger en SBO Daltonschool de Leilinde in Oudheusden zijn aan vervanging toe. De kwaliteit van het gebouw is slecht. Ook voldoet dit pand niet meer aan de onderwijsvisie van de schoolbesturen en de eisen van deze tijd. 

Het college geeft hier prioriteit aan en kiest er daarom voor om vooralsnog geen andere maatschappelijke functies onderdak te bieden in dit nieuwe gebouw behalve eventueel kinderopvang. Dit wil niet zeggen dat we andere ontwikkelingen en initiatieven uit het maatschappelijk veld niet ondersteunen, want deze vinden we zeer waardevol. 

In het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) is geregeld hoe wij als gemeente onze zorgplicht vervullen als het gaat om goede huisvesting van scholen. De komende jaren investeren we fors in nieuwbouw, renovatie of upgrade van schoolgebouwen. In het IHP staan de maatregelen per basisschool, waaronder ook de pilot vervangende nieuwbouw van De Dromenvanger en De Leilinde in Oudheusden.

Projectplan
Voordat er echt gebouwd kan worden, moet er een projectplan liggen. Dit projectplan maken we samen met de schoolbesturen. Hierin komen de te ondernemen stappen te staan, zoals het bepalen van de benodigde ruimte (aantal m2 aan oppervlakte) en het onderzoeken welke locaties geschikt zijn. Op dit moment zijn de volgende drie locaties in beeld: de huidige locatie aan de Kasteellaan, De Kubus en Heverslo. Ook bekijken we of kinderopvang een ruimte wil en kan hebben in het nieuwe schoolgebouw.

Om het huidige gebouw in stand te kunnen houden totdat er een nieuw schoolgebouw is gerealiseerd, is 100.000 euro beschikbaar.

Uitgelicht