Ondergrondse container

Waar staan de ondergrondse containers?
Via de afvalstoffendienst-app ziet u makkelijk waar er in uw buurt een ondergrondse container staat. U download de app in de App Store, Google Play of Windows Store.  

Bekijk hier de locaties van alle ondergrondse containers in de gemeente. Aspecten waarmee we rekening houden zijn:

  • de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond;
  • de beschikbare ruimte;
  • eigendomsrechten;
  • loopafstand naar de ondergrondse container: uitgangspunt is een afstand van 200 tot 300 meter, in ieder geval voor de bewoners van de kernen; de bewoners van het buitengebied kunnen gebruik maken van de containers in de kernen of bijvoorbeeld bij winkelcentra;
  • bestaande ondergrondse verzamelcontainers en glas- en textielcontainers. Uitgangspunt is dat daar zoveel als mogelijk op wordt aangesloten.

Hoe werken de ondergrondse containers?
Met een speciale toegangspas kunt u uw restafval in een van de ondergrondse containers werpen. U houdt de pas voor de lezer op de ondergrondse container waarna de inwerptrommel open gaat en u een zak restafval in de container kunt werpen. U kunt één huisvuilzak (KOMO-vuilniszak) per keer inwerpen.

Welke ondergrondse container moet ik gebruiken?
U kunt uw restafval aanbieden in een van de ondergrondse containers in de wijk of het dorp waar u woont, of zelfs in de hele gemeente.

Wat kost een inworp in een ondergrondse container?
Voor iedere inworp die u doet in de ondergrondse container betaalt u een bedrag van € 2,30. Dit bedrag wordt verrekend in de aanslag afvalstoffenheffing, die u jaarlijks via Brabant Water ontvangt. 

Wanneer betaal je voor een inworp?
Pas als je de afvalpas voor de lezer houdt en je de deksel van de inwerptrommel opent (je hoort dan een klik-geluid) wordt € 2,30 in rekening gebracht. Dus houdt je de afvalpas voor de lezer en de deksel opent niet, bijvoorbeeld door een storing of een volle container, worden er geen kosten in rekening gebracht.  

Ik maak gebruik van pedaalemmerzakken die veel kleiner zijn dan een KOMO-vuilniszak, moet ik dan toch hetzelfde tarief betalen voor een inworp? 
Ja. Het is niet mogelijk om onderscheid te maken in het tarief voor de grootte van de zak die wordt ingeworpen. We adviseren u om, als u gebruik maakt van pedaalemmerzakken, meerdere zakken tegelijkertijd in de inwerptrommel te doen.

Ik ben oud en/of slecht ter been. Moet ik ook mijn restafval naar een ondergrondse verzamelcontainer brengen? 
Ja, alle inwoners doen mee aan het omgekeerd inzamelen. Als u uw afval goed scheidt, blijft er weinig restaval over en hoeft u niet zo vaak naar een ondergrondse verzamelcontainer te gaan. Vraag voor het wegbrengen van een zak restafval naar de ondergrondse verzamelcontainer hulp aan familie, vrienden of buren. Als u echt niemand heeft die u hierbij kan helpen, dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Ik woon in een appartement. Moet ik ook gebruik maken van de ondergrondse verzamelcontainers?
Ja, alle inwoners doen mee aan het omgekeerd inzamelen. Ook de bewoners van appartementen moeten dus hun restafval wegbrengen naar een ondergrondse verzamelcontainer. 

Er is afval naast de ondergrondse container gedumpt, waar kan ik dit melden?
Dit kunt u melden bij de Afvalstoffendienst, tel.nr (073) 615 65 75.

Uitgelicht