Vanaf 2020 kunnen inwoners melding doen van verwarde buurtbewoner of familielid

Op 1 januari 2020 gaat een nieuwe wet over verplichte geestelijke gezondheidszorg in, de Wvggz. Deze wet geldt voor mensen die door een psychische aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. De Wvggz regelt dit. Nieuw is dat inwoners zelf een melding kunnen doen als zij denken dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft. Inwoners van de gemeente Heusden kunnen die melding doen bij het Crisis Interventie Team (CIT) van de regio Hart van Brabant.

Meer weten? Raadpleeg de website van de regio Hart van Brabant of kijk op www.bijeenheusden.nl

Uitgelicht