Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

Op woensdag 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap
 

Kijk op de site van de provincie Noord-Brabant voor meer informatie over Provinciale Staten Verkiezingen. 
Kijk op de site van het Waterschap voor meer informatie over de Waterschapsverkiezingen.  

Kies jij ook voor Brabant? Breng dan je stem uit!
Aan het hoofd van de provincie staan Provinciale Staten (PS), ons provinciale parlement. De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de Brabantse bevolking. Zij stellen in grote lijnen het beleid voor Noord-Brabant vast en controleren Gedeputeerde Staten op de uitvoering van het beleid. Bovendien kiezen zij ook de leden van de Eerste Kamer. Deze leden worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. De 55 leden van Provinciale Staten kiezen Gedeputeerde Staten (GS), dat is het dagelijks bestuur van de provincie.

Eens in de 4 jaar - gelijktijdig met de provinciale verkiezingen – kun je ook stemmen voor het bestuur van het waterschap. ​Het waterschapsbestuur bestaat uit politieke partijen. De ene partij kiest voor meer natuur, de andere voor meer agrarisch belang. De ene partij richt zich meer op stedelijke ontwikkeling, de andere heeft vooral aandacht voor innovaties. Een groot deel van onze gemeente valt onder Waterschap Aa en Maas. Daarvoor kun je in alle stembureaus in onze gemeente je stem uitbrengen. Een aantal adressen in onze gemeente vallen onder Waterschap De Dommel. Zij kunnen alleen stemmen in stemlokaal De Remise, Grotestraat 267, Drunen.

Door op 20 maart 2019 te stemmen heb je invloed op de bestuurlijke keuzes die de komende 4 jaar gemaakt gaan worden door Provinciale Staten en het Waterschap en bepaal je mede waaraan jouw belastinggeld wordt besteed!

Wat heeft u nodig als u komt stemmen? 


Stemmen met stempas én identiteitsbewijs
Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen, dient u zich bij het stemlokaal te legitimeren met een identiteitsbewijs en een persoonlijke stempas. Zonder deze documenten kan er niet aan de stemming worden deelgenomen.

U  kunt met de volgende identiteitsbewijzen uw stem uitbrengen: 

  • Een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument;
  • Een nationaal paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EU-lidstaat, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen;
  • Een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit houdt in dat op het document achter de tekst ‘geldig tot’ de datum 20 maart 2014, of een latere datum moet staan.

Nieuw identiteitsdocument aanvragen 
Is uw identiteitsbewijs meer dan 5 jaar verlopen, of wordt het document vermist, dan kan een nieuw identiteitsbewijs worden aangevraagd. Houd er rekening  mee dat de wachttijd voor een aangevraagd identiteitsbewijs gemiddeld na 5 werkdagen is. 

Stempas niet ontvangen of kwijt?

Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt geraakt. Vraag dan snel een nieuwe stempas aan via dit webformulier (hiervoor heeft u DigiD nodig) of persoonlijk aan de balie. Vergeet dan niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. U kunt een nieuwe stempas aanvragen tot 19 maart 12.00 uur.

Een ander voor u laten stemmen?
 

Kunt u bij de Provinciale Staten- en/of waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen. Lees hier hoe u  iemand een volmacht verleend.

Kiezerspas
 

Wilt  u bij de komende Provinciale- en waterschapsverkiezingen stemmen in een andere gemeente in Noord-Brabant? Dan kunt u uw stempas om laten zetten in een kiezerspas.

Met een kiezerspas voor de Provincale Staten verkiezingen kan in heel Noord-Brabant worden gestemd. Met een kiezerspas voor de waterschapsverkiezingen kunt u alleen stemmen in een stembureau wat is gelegen in het gebied van betreffend waterschap. Informeer eerst in welke gemeente, en welk stembureau dit mogelijk is. Na aanvraag kunt u uitsluitend met deze pas stemmen en bij verlies krijgt u geen nieuwe pas.

Hoe kunt u een kiezerspas aanvragen?

  1. Schriftelijk. Uw verzoek moet uiterlijk 15 maart bij de gemeente ontvangen zijn. Het formulier hiervoor kunt u hier downloaden of afhalen bij de balie van het gemeentehuis in Vlijmen. Als u uw stempas al heeft ontvangen moet u deze meesturen.
  2. Mondeling. Dit kan uiterlijk tot dinsdag 19 maart  12.00 uur. Bij uw mondelinge verzoek moet u uw reeds ontvangen stempas inleveren. 

Waar kunt u stemmen?
 

Overzicht van de stembureau's in de gemeente Heusden.

Heeft u een stempas voor  Waterschap De Dommel? Dan kunt u uw stem alleen uitbrengen in stemlokaal De Remise, Grotestraat 267, Drunen.

Heeft u een stempas voor Waterschap Aa en Maas? Dan kunt u uw stem uitbrengen in alle stemlokalen in onze gemeente.

Informatie voor politieke partijen
 

Vanaf 16 februari 2019 is het mogelijk te plakken op de verkiezingsborden. Voor andere mogelijkheden m.b.t. campagnegevoering verwijzen wij u naar de beleidsregels verkiezingsreclame.

Download hier de pfd met daarop de locaties van de plakplaatsen.

Download hier de pdf met Beleidsregels  verkiezingsreclame.

 

 

 

Uitgelicht