Uittreksel, bevolkingsadministratie

Let op; vanaf 1 april 2018 werken wij 's middags alléén op afspraak.

U kunt verschillende soorten uittreksels uit de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente aanvragen.
Een uittreksel alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit kan ook online.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs

  • Geld of pinpas. U betaalt bij de aanvraag

  • Vermeld altijd duidelijk waarvoor u het uittreksel nodig heeft. Er zijn namelijk verschillende uittreksels.

Levertijd
U krijgt het uittreksel direct mee aan de balie. Vraagt u het digitaal (via DigiD) of schriftelijk aan, dan ontvangt u het binnen enkele werkdagen thuis.

Machtigen
U kunt iemand schriftelijk machtigen om voor u een uittreksel aan te vragen. De gemachtigde moet meerderjarig zijn en zich kunnen legitimeren. De machtiging moet de reden van de aanvraag en beide handtekeningen bevatten. U moet ook een kopie van uw legitimatiebewijs erbij voegen.

Digitaal of schriftelijk
U kunt een uittreksel ook online of schriftelijk aanvragen. Online ondertekent u de aanvraag via DigiD. Als u het schriftelijk aanvraagt, geef dan de reden aan welk afschrift u nodig heeft en waarom. Vergeet niet om uw handtekening onder het verzoek te plaatsen en een kopie van uw geldige legitimatiebewijs toe te voegen.

Een uittreksel uit de BRP of een afschrift van de Burgerlijke stand?
Een uittreksel uit de BRP vraagt u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand heeft betrekking op een geboorte, huwelijk/echtscheiding of overlijden. U kunt dit afschrift alleen aanvragen in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaats gevonden.

Een bewijs van in leven zijn of een Attestatie de Vita?
Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de BRP en bestemd voor instanties binnen Nederland.
Een Attestatie de Vita is een uittreksel wat bestemd is voor instanties buiten Nederland. U mag een Attestatie de Vita alléén persoonlijk aan de balie ophalen.

Toelichting kosten

Leges 2018

Uittreksel uit de BRP; 8,90 euro
Afschrift van de Burgerlijke stand (geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte); 13,20 euro
Internationaal uittreksel uit de BRP; 17,95 euro

U betaalt bij de aanvraag (pinnen is mogelijk).

Uitvoeringsinstantie

Uitgelicht

Aanvraag uittreksel BRP

Aanvraag uittreksel burgerlijke stand

Bewijs van in leven

Vraag hier uw bewijs van in leven zijn aan

bezoek de site