Omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Principeverzoek
Bij omvangrijke of complexe (ver)bouwwerken kunnen de kosten voor deze vergunning hoog zijn. Vandaar dat u de gemeente kunt vragen om een principe-uitspraak, waarmee u kunt inschatten of het college akkoord gaat met uw plannen.

Wilt u bouwen, verbouwen, bomen kappen, slopen, een terrein aanpassen, water lozen en dergelijke? Wellicht wilt u meerdere van dit soort activiteiten tegelijkertijd verrichten? U heeft daar verschillende toestemmingen voor nodig. Maar u kunt die toestemmingen allen in één keer aanvragen met de omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning nodig?

Niet aan alle activiteiten zijn voorwaarden verbonden. Soms heeft u dus helemaal geen toestemming van de overheid nodig. Controleer dit eerst via de vergunningscheck van het omgevingsloket. Heeft u hulp nodig bij de vergunningscheck? Dan kunnen wij u op afspraak helpen.Voor milieuactiviteiten kunt u ook de check gebruiken van de Rijksoverheid. Voor het kappen van bomen gebruikt u eerst het stroomschema van de gemeente Heusden.

Voer als eerste stap de vergunningscheck uit op het Omgevingsloket. Als uit de vergunningscheck blijkt dat u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze op dezelfde pagina digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel een DigiD inlogcode nodig. Als nu niet in het bezit bent van een DigiD inlogcode, is het ook mogelijk om de vergunning via een papieren formulier van de gemeente aan te vragen. Bedrijven vragen aan via eHerkenning.

Inzien
Wil u niet een vergunning aanvragen, maar er één inzien? Dat kan. Maak dan telefonisch een afspraak of stuur ons een e-mail.

Kosten
De leges zijn gebaseerd op de hoogte van de bouwkosten en kunnen dus variëren. De bouwkosten staan in de legesverordening. Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen is kosteloos.

Uitvoeringsinstantie

Uitgelicht