Samen bouwen in Geerpark

In Geerpark in Vlijmen wordt in de nieuwe fase Tot Morgen, ten noorden van het centrale park, ruimte geboden aan zestien woningen. Uniek aan de woningen is dat de toekomstige bewoners zelf de regie in handen hebben; zij kunnen gezamenlijk hun woningen ontwikkelen en (laten) bouwen. Het initiatief voor dit project is genomen door Betaalbaar Wonen Heusden (BWH). Zij hebben voor dit project de vereniging ‘SAMENBOUWEN.IN.GEERPARK.’ opgericht. Al sinds 2016 zijn Woonveste en de gemeente in gesprek met beide partijen over een project in Geerpark. Het laatste jaar hebben de gesprekken zich toegespitst op zestien kavels in Tot Morgen. Het college van Heusden heeft op dinsdag 20 november ingestemd met de grondverkoop. Wethouder Mart van der Poel licht toe: “Belangrijk voor Woonveste en ons is dat we hiermee betaalbare woningen voor starters én senioren realiseren; twee belangrijke doelgroepen die ook in de woonvisie en het coalitieakkoord benoemd zijn.”

Bijzonder wonen
Het is de bedoeling om in totaal zestien woningen te realiseren: acht rijwoningen en acht patiobungalows. Het bijzondere aan dit project is dat toekomstige bewoners (binnen een aantal kaders) zelf hun woning kunnen samenstellen; een vorm van co-creatie. Ook worden de woningen ‘nul-op-de-meter’. Dit betekent dat de woningen evenveel energie opwekken als de bewoners verbruiken. Dit sluit perfect aan op de ambitie van deze duurzame woonwijk.

Interesse?
De komende periode gaat de vereniging ‘SAMENBOUWEN.IN.GEERPARK.’ op zoek naar geïnteresseerden. Zij zijn van harte welkom op 13 december 2018 tijdens een informatiebijeenkomst. Daar worden referentieprojecten getoond en wordt een toelichting gegeven op het proces, de planning en de mogelijkheden in Geerpark. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: info@samenbouwen.in of telefonisch contact opnemen met 040 242 32 23.

In Geerpark word je omringd door het groen. Het is een heerlijke plek om thuis te komen na een drukke dag werken. Of om lekker te wandelen, ontspannen en de natuur te ontdekken, in en om de wijk. Kinderen struinen over het laarzenpad, zoeken beestjes in de waterslinger en snoepen van het fruit uit de boomgaard. Spelen is er een echt avontuur. Geerpark is geen gewone woonwijk. Maar één van de meest duurzame van Nederland en 100% elektrisch. De woningen zijn comfortabel en energiezuinig, met mooie duurzame materialen en zonnepanelen op het dak. Volledig gebouwd voor de toekomst. Met voorzieningen dichtbij, in het dorp Vlijmen en in Den Bosch om de hoek. De eerste bewoners voelen zich er al helemaal thuis, samen in een hofje of vrijer op een zelfbouwkavel. Meer weten over Geerpark? Kijk op www.geerpark.nl

Samen bouwen in Geerpark
Preview rijwoning        Preview Patiobungalow

 

Uitgelicht