Kanskaart

Heeft u een laag inkomen, uit werk of uitkering, dan kan het zijn dat u recht heeft op een financiële ondersteuning. Op deze pagina vindt u informatie over een aantal regelingen op dat gebied.

Wilt u alle kansen in het kort bij elkaar? Download hier de Kanskaart

Thema

Kans

Organisatie

Werk en inkomen    
Geen of laag inkomen Participatiewet Baanbrekers
  uitkering UWV UWV
Op zoek naar werk Re-integratie Baanbrekers (Talent2Work / Maatjesproject)
AOW/pensioen   Sociale Verzekeringsbank
     
Inkomensondersteuning    
Bijzondere uitgaven Bijzondere Bijstand Baanbrekers
Meer dan 5 jaar laag inkomen/vermogen Individuele inkomenstoeslag Baanbrekers
Lokale belastingen Kwijtschelding lokale belastingen gemeente Heusden
Toeslagen Belastingdienst Huurtoeslag/Zorgtoeslag Belastingdienst
Ziektekostenverzekering Gemeentepolis Baanbrekers
     
Financiën, administratie en juridisch    
Kan schulden niet betalen Schuldhulpverlening Bijeen-teams Drunen, Vlijmen, Oudheusden
Hulp bij formulieren en administratie Thuisadministratie / formulierenspreekuur Bijeen-teams Drunen, Vlijmen, Oudheusden
Wil overzicht in uitgaven en inkomsten Budgethulp Bijeen-teams Drunen, Vlijmen, Oudheusden
Wil hulp bij belastingaangifte Formulierenspreekuur Bijeen-teams Drunen, Vlijmen, Oudheusden
Plotselinge daling inkomen Budgetadvies Bijeen-teams Drunen, Vlijmen, Oudheusden
     
Materiele hulpverlening    
Levensmiddelen   Voedselbank Den Bosch
Inboedel en huisraad   Twiddus
Kleding, speelgoed en huisraad   Vincentiuswinkel
Speelgoed   Speelgoedbank Waalwijk
Steun aan mensen in (financiele) nood   Vincentiusvereniging
Steun aan mensen in nood Kerken en moskeeen Parochie Wonderbare Moeder
    Protestantse kerk Vlijmen
    Protestantse kerk Drunen-Open Hof
    Augustinus Parochie
    HDV Oudheusden Yunus Emre Moskee
    HBV Drunen Camii Moskee
Kinderen    
Kinderen van 0 tot 18 Kinderbijslag Sociale Verzekeringsbank
  Kindgebonden budget Belastingdienst
Kinderopvang Kinderopvangtoeslag Belastingdienst
Schoolgaande kinderen Tegemoetkoming schoolkosten Stichting Leergeld
  Computerregeling middelbare scholieren Baanbrekers
  Schoolkosten Mbo Noodfonds Mbo (aanvragen via school)
Werk en zorg thuiswonende kinderen Inkomensafhankelijke combinatiekorting Belastingdienst
  Tegemoetkoming peuterspeelzaal gemeente Heusden
Studiefinanciering   DUO
Opvoedingsondersteuning   Bijeen Heusden
     
Ontspanning    
Sociaal-culturele of ontspannende activiteiten Heusdenpas gemeente Heusden
Sporten Heusdenpas gemeente Heusden
Sport voor kinderen Jeugdsportfonds Stichting de Schroef
Culturele activiteiten voor kinderen Jeugdcultuurfonds Stichting Leergeld
Activiteiten en ondersteuning ouderen   KBO Vlijmen
    KBO Drunen
    SOGH Heusden
    ANBO Langstraat
Zorg    
Beperking door ziekte, handicap of ouderdom Wmo voorzieningen / Wet langdurige zorg Bijeen Heusden
Mantelzorg mantelzorgondersteuning ContourdeTwern
Activiteiten en ondersteuning zieken   Zonnebloem

 

Wilt u alle kansen in het kort bij elkaar? Download hier de Kanskaart

Uitgelicht