Zonnevelden

Kom jij ook naar de informatiebijeenkomst over de conceptvisie zonnevelden in Heusden op 27 maart?

Steeds meer mensen investeren in zonne-energie. Vaak op eigen dak. Dat is alleen niet altijd en overal mogelijk en er is meer nodig om ‘Heel Heusden duurzaam’ (energieneutraal) te krijgen. 

Samen met partners als Energiek Heusden, ZLTO, de Duinboeren, Natuur- en Milieuvereniging Heusden en anderen zijn tijdens drie werkateliers uitgangspunten voor een visie op de ontwikkeling van zonnevelden in Heusden verzameld. Zonnevelden zijn gebieden waar zonnepanelen op de grond staan. Deze uitgangspunten zijn vertaald in een conceptvisie.

Om de conceptvisie verder aan te kunnen scherpen, willen we ook graag jouw mening horen. Daarom organiseren we op woensdag 27 maart om 19.30 uur een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Vlijmen. Tijdens deze avond gaan we graag het gesprek aan om inzichten, op- en/of aanmerkingen op te halen. Deze input nemen we mee in de uiteindelijke visie die op 14 mei 2019 voor besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Nadat de visie is vastgesteld geeft het een afwegingskader met eisen voor de manier waarop zonnevelden in Heusden kunnen worden gerealiseerd en kunnen initiatieven voor zonnevelden beoordeeld worden.

Heel. Heusden. Duurzaam.

Zonnevelden

Uitgelicht