Weet je een leuke naam voor de straten in Steenenburg?

Terwijl het bestemmingsplan volop in voorbereiding is, worden in Steenenburg ook al andere zaken opgepakt. Zoals de naamgeving van de toekomstige straten in het plan. Het college nodigt je van harte uit om voorstellen voor die straatnamen aan te dragen.

In totaal telt Steenenburg in zijn nieuwe opzet zes straten die allemaal een naam moeten krijgen. De straatnamen die je aandraagt moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo mogen de namen niet het woord ‘straat’, ‘laan’, etc. bevatten. Daarnaast heeft het de voorkeur dat de namen onderling samenhangen en gekoppeld kunnen worden aan een voor Steenenburg toepasselijk thema zoals geschiedenis, natuur of riddertijd.

Heb je een leuk voorstel voor de straatnamen, dan kun je die tot en met 4 juni a.s. indienen door een mail te sturen naar info@heusden.nl o.v.v. Straatnamen Steenenburg. Hoe de straten uiteindelijk gaan heten, wordt bepaald door het college dat daarover op basis van een advies van de straatnamencommissie een besluit neemt.

Uitgelicht