Informatievergaderingen

Op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 juni vinden er in het gemeentehuis in Vlijmen openbare informatievergaderingen van de gemeenteraad plaats! Kijk snel wat er op de agenda staat!

Informatievergaderingen

 

Op dinsdag 11 juni, woensdag 12 juni en donderdag 13 juni vergaderen de raadsleden van Heusden in het gemeentehuis in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en starten alle dagen om 19.30 uur. Je bent van harte welkom! Klik op de kop voor meer informatie. Voor het spreekrecht verwijzen wij je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 11 juni: Bestuur
Op de agenda staan onder meer: Eerste bestuursrapportage 2019; Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GGD Hart voor Brabant; Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV, jaarrekening 2018 en begroting 2020; Jaarstukken 2018, kaderbrief en begroting 2020 Regio Hart van Brabant; Jaarplan en begroting 2020 Regio Noordoost-Brabant; Jaarverantwoording 2018 en programmabegroting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord; Aanbesteding accountant

Vergadering 12 juni: Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: Ontwerpbestemmingsplan “Vendreef 2 Vlijmen”; Ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Heesbeen herziening 2019”; Bestemmingsplan Parapluplan Woningen

Vergadering 13 juni: Samenleving
Op de agenda staan onder meer: Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 e.v. Baanbrekers; Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden

 

 

 

 

Uitgelicht