Subsidie verduurzamen accommodaties sport en maatschappelijke organisaties

Heb jij een sport- of maatschappelijke organisatie met een eigen accommodatie? En wil jij deze graag verduurzamen? Weet je dan al dat er subsidie is voor jouw initiatief? Het college van Heusden heeft op 12 februari deze subsidieregeling vastgesteld voor 1 jaar.

Heusden is een gemeente waar mensen graag wonen, werken en verblijven. Dat willen we ook in de toekomst graag zo houden. Door bewuster te leven, kunnen wij samen onze 'voetafdruk' verkleinen. Hiervoor ondersteunen wij verschillende duurzame initiatieven. Ook sportverenigingen en maatschappelijke organisaties willen wij een steun in de rug geven bij het verduurzamen van hun gebouw. De regeling geldt niet voor commerciële organisaties. Ook scholen komen niet in aanmerking voor deze regeling. Voor scholen geldt namelijk dat duurzaamheid wordt meegenomen in een daartoe opgesteld integraal plan.

De subsidieregeling is onder andere bedoeld voor maatregelen die ervoor zorgen dat er duurzame energie wordt opgewekt, of ervoor zorgen dat op gas of elektriciteit wordt bespaard. Voorbeelden zijn aanleg van led-verlichting, isolatie, zonnecollectoren en warmtepompen.

De subsidie bedraagt 50% van de investeringskosten met een maximum van € 2.500 per aanvraag per jaar.

Voorwaarden

ACTIVITEITEN DIE IN AANMERKING KOMEN VOOR SUBSIDIE

1 Verlichting

1.1

Sportveldverlichting

Bestemd voor: sportveldverlichting,

en bestaande uit: LED armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W, met een voorziening voor dynamische lichtschakeling (per armatuur of mast te schakelen, en een regelbare lichtopbrengst), (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.

1.2

Besparingssysteem voor verlichting voor bestaande maatschappelijke accommodaties

Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van verlichting in of bij bestaande maatschappelijke accommodaties door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van de daglichtintensiteit of automatische aan- of afwezigheidsdetectie,

en bestaande uit: licht- of bewegingssensoren, schakel- of regeleenheid, (eventueel) dimregeling.

1.3

LED-verlichtingssysteem voor bestaande maatschappelijke accommodaties

Bestemd voor: verlichting in of bij bestaande maatschappelijke accommodaties,

en bestaande uit: LED-armatuur anders dan met LED-buizen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lm/W.

1.4

LED-buis systeem

Bestemd voor: verlichting in of bij maatschappelijke accommodaties,

en bestaande uit: systeem van LED-buis in combinatie met een externe LED-driver. De specifieke lichtstroom van de LED-buis dient ten minste 130 lm/W te bedragen.

2 Ventilatie en verwarming

2.1

Warmteterugwinning

Bestemd voor: het koelen of verwarmen van maatschappelijke accommodaties door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht,

en bestaande uit: warmtewisselaar, (eventueel) luchtbehandelingskast en (eventueel) kanalen.

2.2

Warmtepomp

Bestemd voor: het verwarmen van bestaande maatschappelijke accommodaties,

en bestaande uit: een warmtepomp, (eventueel) bronsysteem.

Toelichting: Als de installatie altijd geregeld wordt op basis van koelvraag is het geen warmtepomp en komt de installatie niet in aanmerking.

3 Tapwater

3.1

Warmtepompboiler

Bestemd voor: het nuttig aanwenden van warmte voor de verwarming van tapwater,

en bestaande uit: een elektrisch gedreven warmtepompboiler.

3.2

Warmteterugwinning uit douchewater

Bestemd voor: het terugwinnen van warmte uit (douche)water,

en bestaande uit: warmtewisselaar die is aangesloten op de douchewaterafvoer of douchebak met geïntegreerde douchewaterwarmtewisselaar.

4 Bouwkundig

4.1

HR-glas voor bestaande maatschappelijke accommodaties

Bestemd voor: beglazing in buitengevel- of dakconstructies,

en bestaande uit: meervoudig glas met een warmtewerende coating en/of gasgevulde spouw met een warmte-doorlatingscoëfficiënt van maximaal 1,1 W/m2K, (eventueel) kozijn.

4.2

HR-glas voor nieuwe maatschappelijke accommodaties

Bestemd voor: beglazing in buitengevel- of dakconstructies,

en bestaande uit: meervoudig glas met een warmtewerende coating en/of gasgevulde spouw met een warmte-doorlatingscoëfficiënt van maximaal 0,7 W/m2K, (eventueel) kozijn.

4.3

Isolatie wand, vloer, dak voor bestaande maatschappelijke accommodaties

Bestemd voor: de verbetering van de isolatie van bestaande vloeren, daken, plafonds of wanden van ruimten,

en bestaande uit: isolatiemateriaal waarbij de warmteweerstand R = S(Rm) = S(d/?) ten minste 2,5 m².K/W bedraagt.

5 Duurzame energieopwekking

5.1

Zonnecollectorsysteem

Bestemd voor: het verwarmen van water of lucht,

en bestaande uit: een zonnecollector, (eventueel) restwarmteopslagvat.

5.2

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking

Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen,

en bestaande uit: panelen met fotovoltaïsche zonnecellen, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) aansluiting het elektriciteitsnet.

5.3

Biomassaketel

Bestemd voor: het verwarmen van accommodaties en/of productie van warm tapwater door verbranding van biomassa,

En bestaande uit: een ketel of kachel met een warmterendement dat tenminste 80% bedraagt (eventueel) met restwarmteopslagvat.

Uitvoeringsinstantie

Gemeente

Uitgelicht