Welstandsnota

Kom je naar de informatieavond over de actualisatie van de Welstandsnota op 13 of 18 maart?

Op dit moment is de gemeente bezig met het actualiseren van haar welstandsbeleid. Het welstandsbeleid van de gemeente Heusden is opgesteld met het idee dat voor een aantrekkelijke gebouwde omgeving de meest kwetsbare delen van de gemeente Welstandstoezicht nodig hebben. Dit is nog steeds de basis in het geactualiseerde beleid, maar wij denken dat dit wel vrijer kan en de regels zijn daarom verder versoepeld.

Vragen? Kom langs!

Op dit moment ligt het concept van de geactualiseerde Welstandsnota nog tot en met 20 maart 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Vlijmen of via www.officielebekendmakingen.nl. Maar we nodigen u graag uit om tijdens een informatieavond persoonlijk met ons het gesprek aan te gaan en/of uw vragen en opmerkingen met ons te delen over het vernieuwde welstandsbeleid. Bent u benieuwd wat het vernieuwde welstandsbeleid voor u kan betekenen?

Kom dan naar de informatieavond op:

  • Woensdag 13 maart 2019, van 19.30 tot 21.30 uur in het gemeentehuis in Vlijmen, Julianastraat 34 Vlijmen.
  • Maandag 18 maart 2019, van 19.30 tot 21.30 uur in het Bezoekerscentrum, Pelsestraat 17 Heusden.

Uitgelicht