Ondernemingsklimaat

Ondernemers zijn over het algemeen tevreden over het ondernemingsklimaat in de gemeente. In de peiling uit 2016 scoort het ondernemingsklimaat een 6,7 ruim boven het gemiddelde van de benchmark van 6,3.

Aan de peiling namen 184 ondernemers deel. 8%van de ruim 2.100 ondernemers die een uitnodiging ontvingen. Over het algemeen ligt het percentage deelnemende ondernemers op 5 à 6 procent.

Dienstverlening

Naast het ondernemingsklimaat wordt ook de dienstverlening door de gemeente goed gewaardeerd. De Heusdense ondernemers geven daarvoor een 6,2. In de vorige peiling in 2009 scoorde dit aspect nog een 5,8. 

Heusdense ondernemers zijn met name tevreden over de bereikbaarheid van de gemeente, de betrouwbaarheid, het kennisniveau van de medewerkers en de snelheid waarmee de zaken worden opgepakt. Als het gaat om communicatie tussen bedrijfsleven en gemeente scoort Heusden gemiddeld. Ondernemers in Heusden hechten veel waarde aan een goede dienstverlening door de gemeente, omdat dat voor een belangrijk deel bepalend is voor het plaatselijke ondernemingsklimaat. Ook het verkeersbeleid en de parkeermogelijkheden spelen daarbij een rol. 

Verbeterpunten

Met name als het gaat om digitale dienstverlening en het centrummanagement is er nog behoorlijk wat winst te behalen. Daar gaan we de komende jaren hard aan werken. Onder meer door ondernemers nog actiever te betrekken. 

Uitgelicht