Victoria Haarsteeg

Beschrijving van het project

Ontwikkeling van 160 grondgebonden eengezinswoningen.

Stand van zaken

Begin september 2017 is gestart met de sloopwerkzaamheden van de opstallen op enkele van deze percelen (bouwrijp maken). Het bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld en in werking getreden. De te ontwikkelen woningen worden per blok en gefaseerd gerealiseerd. De verkoop van de eerste 50 woningen is in juni 2018 gestart.

Vragen?

Kijk hier voor het woningaanbod. Heeft u vragen, neem dan contact op met V.O.F. Victoria Haarsteeg.
 

 

 

 

Uitgelicht