Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019 (NL.IMRO.0797.BPheesbherz-ON01).

Het plangebied ligt in Heesbeen en wordt globaal gevormd door de woonpercelen Voorstraat 2 tot en met 12A en het bedrijfspand Nieuwe Maasdijk 12/14, allen in Heesbeen (zie bijlage).

In 2016 besloot de raad het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Heesbeen en de woningen aan de Voorstraat te actualiseren. Er is vervolgens beroep ingediend tegen het vastgestelde bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Heesbeen'. De Raad van State heeft uiteindelijk besloten het bestemmingsplan in stand te laten en het beroep op de meeste punten ongegrond te verklaren. Wel werden de woon- en tuinbestemmingen langs de Voorstraat vernietigd, omdat het niet was uitgesloten dat daardoor vergunningsvrije mantelzorgwoningen mogelijk werden gemaakt in achtertuinen. Die mantelzorgwoningen zijn hindergevoelige objecten en zouden omliggende bedrijven kunnen belemmeren.

Onze gemeente streeft naar actuele, digitale bestemmingsplannen. Voor de kavels met de woonbestemming diende daarom alsnog een digitaal bestemmingsplan te worden opgesteld. Verder bleek achteraf dat er ten onrechte een gebruiksmogelijkheid voor een van de bedrijfspanden niet was  opgenomen. Dit is in voorliggend bestemmingsplan ook gecorrigeerd.

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2019.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze

Het indienen van zienswijzen is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89.

 

Uitgelicht