De Hoeven achter nr. 46, Haarsteeg

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan 'De Hoeven achter nr. 46, Haarsteeg' (NL.IMRO.0797.WPDeHoevenachter46-ON01).

Het plangebied ligt in Haarsteeg en wordt globaal begrensd door een zijweg van De Hoeven in het oosten, de woonpercelen De Hoeven 46 en 46A in het zuiden en het perceel De Hoeven 44 in het noorden.

Doel van het wijzigingsbesluit is de bouw van een woning mogelijk te maken. Ter plaatse is in het oorspronkelijke bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied’ al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Die is steeds overgenomen in de daaropvolgende herzieningen. De woning wordt georiënteerd op de zijstraat van De Hoeven.

Het wijzigingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2019.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het wijzigingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de bovengenoemde termijn kan iedereen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze op het ontwerp wijzigingsplan indienen bij het college van Heusden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u per post naar het college van Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen, of online via de website www.heusden.nl (inloggen met uw DigiD). Graag bij uw schriftelijke reactie zaaknummer 570763 vermelden.

Overige informatie

Wilt u mondeling reageren, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht