Nota van uitgangspunten voor ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen Herziening

De gemeente Heusden werkt aan de herziening van een deel van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen’. Als onderdeel van dat proces heeft het college ingestemd met een Nota van uitgangspunten voor het ontwerpbestemmingsplan.

In 2016 stelde de raad het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen’ vast. Een deel van het bestemmingsplan is vernietigd door de Raad van State. Het betreft specifiek de woningen op de adressen Voorstraat 2 t/m 12A. Hiervoor moet de raad een nieuw bestemmingsplan vaststellen. Naast het herstel van de vernietigde delen wordt een ten onrechte vervallen gebruiksmogelijkheid van één van de bedrijfspanden hersteld (Nieuwe Maasdijk 12).

In plaats van direct een bestemmingsplan te maken, is er eerst een nota van uitgangspunten gemaakt. Het college gebruikt deze nota als basis voor het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan.

De Nota van uitgangspunten ligt met ingang van 22 november 2018 gedurende vier weken ter inzage. U kunt de nota tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie vind u hier: Nota van uitgangspunten.

Na 19 december gaat Heusden een ontwerpbestemmingsplan opstellen.  Het ontwerpbestemmingsplan wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd. De raad stelt het bestemmingsplan vast in de tweede helft van 2019.

Reacties

De termijn om een reactie in te dienen is verstreken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht