Ontwerp visie zonnevelden

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerp van de visie zonnevelden. Deze visie is samen met lokale maatschappelijke partners opgesteld en bevat een afwegingskader met eisen voor de manier waarop zonnevelden in onze gemeente kunnen worden gerealiseerd. 

U kunt de visie tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. De digitale versie vindt u hier, net als het verslag van de informatieavond en de presentatie die gegeven is:
- ontwerp visie zonnevelden
- verslag informatieavond
- presentatie informatieavond

De termijn om een reactie in te dienen is verstreken.
De reacties nemen we mee in de uiteindelijke visie die naar verwachting op 17 september 2019 voor besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Nadat de visie is vastgesteld geeft het een afwegingskader met eisen voor de manier waarop zonnevelden in Heusden kunnen worden gerealiseerd. Ook kunnen dan initiatieven voor zonnevelden beoordeeld worden.

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Willem van de Ven of met John Burgs via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht