Parapluplan woningaantallen

Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan woningaantallen' (NL.IMRO.0797.BPwoningaantal-ON01).

Het plangebied wordt gevormd door delen van meerdere kernen van de gemeente, te weten de kernen Drunen, Herpt, Vlijmen en Elshout. Het plangebied omvat:

  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Herpt’;
  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Drunen herziening 2014’, met uitzondering van de locaties waarvoor later een bestemmingsplan is vastgesteld waarin voor de betreffende bestemming(en) een regeling over het toegestane aantal woningen is opgenomen;
  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Discountsupermarkt Tinie de Munnikstraat’;
  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Nassaulaan’;
  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Meeuwaert’.

Dit plan regelt het aantal woningen dat is toegestaan voor delen van Drunen, Herpt, Vlijmen en Elshout. Een dergelijke regeling is op andere locaties binnen de gemeente al gangbaar.
Ten opzichte van het voorontwerp is een begripsbepaling in de regels verfijnd. De reacties op het voorontwerpbestemmingsplan zijn samengevat en beantwoord in de Nota inspraak en overleg behorende bij het plan.

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2019.

Inzage

U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie van het bestemmingsplan is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Zienswijze

Het indienen van zienswijzen is niet meer mogelijk.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89.

 

Uitgelicht