Parapluplan woningaantallen

Het college van Heusden is bezig met de voorbereiding van het bestemmingsplan Parapluplan woningaantallen (NL.IMRO.0797.BPwoningaantal-VO01).

Het plangebied wordt gevormd door delen van meerdere kernen van de gemeente, te weten de kernen Drunen, Herpt, Vlijmen en Elshout. Het plangebied omvat:

  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Herpt’;
  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Drunen herziening 2014’, met uitzondering van de locaties waarvoor later een bestemmingsplan is vastgesteld waarin voor de betreffende bestemming(en) een regeling over het toegestane aantal woningen is opgenomen;
  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Discountsupermarkt Tinie de Munnikstraat’;
  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Nassaulaan’;
  • het plangebied van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Meeuwaert’.

Dit plan regelt het aantal woningen dat is toegestaan voor delen van Drunen, Herpt, Vlijmen en Elshout. Een dergelijke regeling is op andere locaties binnen de gemeente al gangbaar.

Huidige stand van zaken

Het college van burgemeester en wethouders heeft met dit voorontwerpbestemmingsplan ingestemd in haar vergadering van 10 juli 2018. 

De termijn om een inspraakreactie in te dienen is verstreken. Op dit moment worden de reacties verwerkt en wordt het ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Zodra het ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht, wordt dit bekend gemaakt in De Heusdense Courant, op deze website en in het Gemeenteblad en de Staatscourant op www.overheid.nl.

Inzage

U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie is raadpleegbaar via RoPubliceer en via de landelijke website RuimtelijkePlannen.nl.

Overige informatie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Jolanda van Baardwijk via het telefoonnummer (073) 513 17 89.

Uitgelicht