Visie zonne-energie

De gemeenteraad van Heusden heeft op 17 september 2019 de Visie zonne-energie vastgesteld.

Steeds meer mensen investeren in zonne-energie, vaak met zonnepanelen op daken. We omarmen dat, want we vinden dat het opwekken van duurzame zonne-energie vooral daar moet gebeuren waar het nodig is. Dus eerder op daken en binnen of direct bij de dorpen en kernen, dan in het buitengebied. Maar er is meer nodig om Heel. Heusden. Duurzaam (energieneutraal) te krijgen. Ook zonnevelden kunnen daar een bijdrage aan leveren.

Procedures

Het beleid treedt in werking één dag na publicatie van het raadsbesluit.

De Visie zonne-energie ligt met ingang van 26 september 2019 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis in Vlijmen. U kunt de Visie zonne-energie hier digitaal raadplegen:
- Visie zonne-energie

Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met onze MogelijkMakers via telefoonnummer (073) 513 17 89. Wilt u hierbij het zaaknummer 586035 vermelden?

 

Uitgelicht