Ter inzage

Het is wettelijk geregeld dat belanghebbenden de mogelijkheid hebben om een zienswijze of bezwaar in te dienen na het verlenen van een vergunning of tijdens de totstandkoming van een ruimtelijk plan. Daartoe liggen de vergunningen en plannen bij de gemeente ter inzage. Hieronder leest u wat op dit moment ter inzage ligt.

  • Ruimtelijke plannen in procedure

    17 oktober 2019In ruimtelijke plannen leggen we vast hoe we omgaan met de ruimte in onze gemeente. Denk aan de structuurvisie, maar ook aan de vele bestemmingsplannen.

Uitgelicht