Ruimtelijke plannen in procedure

In ruimtelijke plannen leggen we vast hoe we omgaan met de ruimte in onze gemeente. Denk aan de structuurvisie, maar ook aan de vele bestemmingsplannen.

Als een ruimtelijk plan wordt aangepast, gaat het in procedure. Tijdens zo'n procedure zijn er voor u verschillende mogelijkheden om uw zienswijze of reactie op het plan te geven.

Het proces waarin ruimtelijke plannen ter inzage liggen, is opgesplitst in drie fasen: het voorontwerp, het ontwerp en het vastgestelde plan. Ook publiceert het college vooraankondigingen als het begint met een bestemmingsplan.

Voorontwerp:

Ontwerp:

Vastgestelde plannen:

Totstandkoming ruimtelijk plan

Hoe komt een ruimtelijk plan tot stand en kan ik hier invloed op uitoefenen?  Er is een vaste procedure voor de totstandkoming van ruimtelijke plannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen. Deze informatie vindt u bij het betreffende plan.

Uitgelicht