Veelgestelde vragen en antwoorden over De Grassen

Woonrijp maken

 

Wat bedoelen jullie met woonrijp maken?
Voordat de woningen kunnen worden gebouwd, leggen we riolering, nutsvoorzieningen en een weg aan. Deze weg is tijdelijk en vooral bedoeld om het bouwverkeer bij de woningen te krijgen. Bouwverkeer kan de wegen kapot rijden en dat zou jammer zijn als we dan de definitieve klinkers en parkeervakken al hebben aangelegd. Dit is daarom de bouwrijpe situatie. Als de woningen (zo goed als) klaar zijn, komt er (bijna) geen bouwverkeer over de wegen. Dan kunnen we de definitieve wegen, parkeervakken en verlichting aanbrengen. Ook planten we het groen aan. Deze definitieve situatie noemen we woonrijp maken.

Waar wordt het afval opgehaald?
De containers worden geleegd door een vrachtwagen met een zijarm (rechterzijde van het inzamelvoertuig). Als de zijarm de container aan de straat op kan pakken, kan de container voor de deur aan straat aangeboden worden. Er komen op diverse plekken in de wijk opstelplaatsen voor containers die niet voor de deur kunnen worden aangeboden. Op de inrichtingstekening is te zien welke plekken dit zijn.

Waar staat de ondergrondse afvalcontainer waar u zelf uw restafval naartoe kunt brengen?
De ondergrondse container is gepland in de berm naast Vossenstaart 14. Kijk hier voor meer informatie over omgekeerd inzamelen van restafval.

Hoe zit het met de aanleg van de brandgang?
De aanleg van de brandgang/achterpad wordt door Van Wanrooij geregeld. Zij kunnen hierover meer informatie  geven.

Komen er hondenpoepcontainers?
Er staat een hondenpoepcontainer op het pad tussen de Veldbies en de Verdilaan.  Hier kunnen de baasjes van honden de hondenpoep in kwijt.
Kijk voor meer informatie over ‘het houden van honden’ op heusden.nl

Wat wordt er aan het zwerfafval gedaan?
Er komt een opschoonactie. Hierna zal er extra gecontroleerd worden door de BOA’s.
Daarnaast is het zo dat de verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken ook bij de bewoners ligt. Samen houden wij de wijk schoon.

Hoe wordt het parkeren geregeld?
Parkeren is op eigen terrein of op de (aan te leggen) parkeerplaatsen.

Komen er parkeerverboden in De Grassen?
We maken De Grassen woonrijp. We plaatsen nu geen parkeerverboden. Als bij het dagelijks gebruik blijkt dat er in de buurt door meerdere mensen over een langere periode parkeerproblemen worden ervaren, dan gaan we naar de situatie kijken.

Wanneer wordt de kruising van de Parelgras met de Vijfhoevenlaan afgesloten?
Als de straten de Parelgras, de Oranje Zegge en Vossenstaart woonrijp zijn gemaakt, is ook de kruising van de Parelgras met de Vijfhoevenlaan afgesloten.

Wanneer worden de straten woonrijp gemaakt?
De gemeente heeft een tekening gemaakt met de planning van het woonrijp maken van de straten in fase 1 van De Grassen. Op deze tekening ziet u de voorlopige planning voor uw straat en andere straten. We actualiseren deze planning regelmatig. Hier vindt u de actuele planning

Is het mogelijk dat er een haag rondom de speeltuin wordt geplaatst?
Dit is niet mogelijk. De waterafvoer loopt over het midden van de weg en loopt naar de speelplaats (wadi) toe. Alle obstakels die we rond de wadi plaatsen belemmeren de waterafvoer.

De inritten zitten soms te laag; hoe lossen jullie dit op tijdens het woonrijp maken?
De inrit wordt aangesloten op de nieuwe hoogte. Indien de inrit een klein beetje te hoog of te laag zit haalt de gemeente deze op en sluit hem netjes aan. De gemeente haalt maximaal 2 meter aan om de inrit aan te laten sluiten.

Het fietspad tussen Oranjezegge en de Wilhelminastraat wordt vaak met een auto in gereden. Kan dit aangepast worden?
De paaltjes worden verzet zodat dit beter zichtbaar is vanaf de Oranjezegge.

Is het waterrooster in het speeltuintje wel slim?
In het midden van het speeltuintje aan Veldbies en Siergras ligt in het gras een waterrooster (een Wadi). Deze speelplek heeft dan ook een dubbelfunctie: het waterrooster is een putje waarin regenwater wegstroomt dat via de wegen hierin verzameld wordt. We kregen de vraag van een aantal bewoners of zo'n waterrooster wel gecombineerd kan worden met een speelplek. Op andere speelplekken in onze gemeente liggen ook deze waterroosters en dit heeft niet tot problemen geleid. Daarom is ook hier voor deze dubbelfunctie gekozen. 
Na een fikse bui is het overigens wellicht wel een idee om spelende kinderen regenlaarsjes aan te doen, omdat het laagste deel van het speelveld nog een tijdje nat kan blijven. De speeltoestellen zijn daarom wat van het waterrooster af geplaatst. 

Hoeveel kliko's krijgen we en op welke manier moeten we die aanvragen?
Je ontvangt in totaal twee kliko's (afvalcontainers): eentje voor GFT-afval en eentje voor PMD-afval.
Zodra je als bewoner van een nieuwbouwwoning een aansluiting van Brabant Water ontvangt, wordt afvalstoffenheffing bij je in rekening gebracht. Vanaf dat moment kun je afvalcontainers aanvragen voor gft- en pmd-afval bij de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch, bereikbaar via telefoonnummer (073) 615 65 75. Na het indienen van je verzoek ontvang je binnen 8 werkdagen twee containers op je nieuwe woonadres. Je hoeft daarvoor niet thuis te blijven.
Meer informatie over containers vind je hier. Alles over het omgekeerd inzamelen van afval vind je hier.

 

Verkeer

Hoe is de voorrang geregeld op de aansluiting van de bouwweg Parelgras en Vijfhoevenlaan? En hoe is de voorrang geregeld van het fietspad komende vanuit De Grassen op de Verdilaan? Wie heeft er voorrang?
Verschillende bewoners willen weten hoe de voorrang is geregeld bij deze twee verkeerssituaties. Je leest hier wat we gaan doen om deze verkeerssituaties te verbeteren. 

  • Aansluiting van bouwweg Parelgras en Vijfhoevenlaan

De Vijfhoevenlaan is de voorrangsweg. Om deze voorrangssituatie duidelijk te maken, plaatsen we langs de Vijfhoevenlaan borden met 'voorrangskruising' (ook al gaat het om een tijdelijke aansluiting). Vanaf de tijdelijke bouwwegen (Parelgras, Witbol en Oranjezegge) richting de Vijfhoevenlaan zijn al borden geplaatst met 'nadering voorrangsweg'. 

  • Aansluiting fietspad vanuit De Grassen op de Verdilaan

Het fietspad vanuit De Grassen is een weg en daardoor gelijkwaardig aan de Verdilaan en de Chopinlaan. Dit blijkt echter niet uit de bestrating. Om deze gelijkwaardigheid te verduidelijken, vervangen we de bestrating van het eerste gedeelte van ‘het fietspad’ door gele klinkers. Dit zijn dezelfde gele klinkers als die op het verkeersplateau aanwezig zijn. De huidige opsluitband tussen de rijbaan en het fietspad halen we weg, waardoor het fietspad een wordt met het plateau. Onderstaand plaatje geeft een suggestie van het eindplaatje. 

grassen

 

Huur- en koopwoningen
 

Wanneer kan ik mij inschrijven voor de huurwoningen?
Het is momenteel nog niet mogelijk in te schrijven voor de huurwoningen. Woonveste kan u meer informatie geven.

Ik heb een vraag over de woning die ik heb gekocht.
Hiervoor kunt u bij Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling terecht.

 

Kavels
 

Zijn er nog kavels te koop in De Grassen?
Ja zeker, op de Kavelwinkel vindt u hierover actuele informatie. Interesse? Neem contact op met onze MogelijkMakers

 

Vervolg ontwikkeling van De Grassen


Wanneer komen de woningen voor fase 2 in de verkoop?
Momenteel kan er nog niet gestart worden met de voorbereidingen voor fase 2. Het provinciale ‘bestemmingsplan’ (PIP) voor de oostelijke randweg moet eerst onherroepelijk worden. Dat besluit ligt nu bij de Raad van State. Als de oostelijke randweg mag worden aangelegd, dan starten we met de vervolgfasen van De Grassen.
Als hierover meer bekend is zullen wij dit communiceren via de e-nieuwsbrief.

Hoe komt de Vijfhoevenlaan er uit te zien?
Er wordt nog een ontwerp gemaakt voor de Vijfhoevenlaan. Hierin wordt rekening gehouden met de veiligheid en de aansluiting van De Grassen op de Vijfhoevenlaan. Zodra hier meer over bekend is, communiceren we dit via de e-nieuwsbrief.

Komt basisschool De Bussel naar de Grassen?
De gebouwen van basisschool De Bussel zijn oud. De gemeente gaat in overleg met schoolbestuur Scala om de mogelijkheden voor De Bussel te bekijken. Verplaatsing naar De Grassen is inderdaad een van de opties. Zodra meer bekend is over De Bussel zullen we daar over communiceren via de e-nieuwsbrief.

Hoe worden wij in het vervolg op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en plannen voor De Grassen?
Wij adviseren u om u in te schrijven voor de e-nieuwsbrief en de facebookpagina van De Grassen te volgen.

Wanneer wordt de Grassen opgenomen binnen de bebouwde kom?
Het streven is om dit voor de zomervakantie geregeld te hebben.

 

Buurt Bestuurt

 

Ik wil mij graag inzetten voor mijn buurt. Hoe pak ik dat aan?
Er zijn verschillende manieren waarop u zich in kunt zetten voor een schone, veilige en leefbare wijk. Een voorbeeld daarvan is via Buurt Bestuurt. Kijk hier voor meer informatie, of maak een afspraak met één van onze medewerkers, Mart van Lieshout of Pieter Schipper via telefoonnummer (073) 513 17 89, of via e-mail info@heusden.nl.

Deze veelgestelde vragen en antwoorden zijn getoond tijdens de informatieavond van De Grassen op 7 februari 2019. Binnenkort wordt dit aangevuld met de antwoorden op de vragen die bewoners stelden tijdens deze informatieavond.

 

Uitgelicht