Gierzwaluwen niet storen bij hun broed

In het complex van De Voorste Venne broedt elk jaar een kolonie gierzwaluwen. Omdat dit een beschermde vogelsoort is, zijn maatregelen nodig om tijdens de renovatie de broed van deze vogels niet te verstoren.

Begin dit jaar is een ontheffing voor een periode van drie jaar afgegeven om de renovatie van het dak van het carré van De Voorste Venne mogelijk te maken. Daarvoor moest wel het dak onbereikbaar voor de gierzwaluwen gemaakt worden en moest hen een alternatieve nestlocatie geboden worden.

Favoriete plek
Controle op deze maatregelen heeft inmiddels echter aangetoond dat deze niet effectief genoeg zijn. In goed overleg met twee bezorgde buurtbewoners, Gierzwaluwbescherming Nederland, ecologisch adviesbureau Econsultancy, Omgevingsdienst Midden en West Brabant, de aannemer en de gemeente is een alternatief plan ontwikkeld waarbij de gierzwaluwen speciale nestlocaties krijgen onder de dakoverstek.

Nog in december wordt er een proefopstelling gemaakt. Omdat de meeste gierzwaluwen hun nest kiezen aan de westzijde van het complex, wordt deze wand als eerste aangepakt. Op die manier zijn de nestlocaties gereed vóórdat het nieuwe broedseizoen begint.