Planning

De aannemer start in het najaar met de verbouwing. Als alles volgens planning verloopt wordt de verbouwde Voorste Venne in de zomer van 2018 opgeleverd, zodat het met de start van het nieuwe cultureel seizoen geopend kan worden. 

De wat gedetailleerdere planning ziet er als volgt uit:

Start sloop begin november
Afgifte omgevingsvergunning eind november
Start bouwwerkzaamheden begin december
Kerstreces week 52-1 (25 december-1 januari)
Start werkzaamheden dak medio januari 2018
Start afbouw medio februari 2018
Oplevering 1e fase: huisvesting Aleph medio juli 2018
Oplevering 2e fase: bouw en inrichting eind augustus 2018
Opening begin oktober 2018 (datum staat nog niet vast)