Gemeenschappelijke regelingen

Om gezamenlijke belangen te behartigen of specifieke gemeente overstijgende doelen te behalen, zoekt de gemeente Heusden steeds vaker de samenwerking met gemeenten en partijen uit de omgeving. Als het om samenwerking met andere gemeenten gaat, wordt deze in veel gevallen bezegeld met het sluiten van een zogenoemde gemeenschappelijke regeling. Het college houdt een register bij van de regelingen waaraan de gemeente Heusden deelneemt. Dit registers kunt u kosteloos inzien op het gemeentehuis. Op uw verzoek stellen wij u een afschrift of uittreksel ter beschikking. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij de gemeente

Wet- en regelgevingen

Wet gemeenschappelijke regelingen
Wijzigingswet m.b.t. de gemeenschappelijk regelingen

Gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Heusden deelneemt:

Uitgelicht