Volmacht verlenen

Kunt u bij de verkiezingen voor de leden van de Gemeenteraad op 21 maart 2018 niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen. U verleent hiervoor dan aan iemand een volmacht.

U kunt op 2 manieren een volmacht verlenen:

  • Via uw ‘stempas’ die u uiterlijk 7 maart ontvangt. Op de achterzijde van deze stempas kunt u onderhands de volmacht verlenen aan een andere kiesgerechtigde in onze gemeente. Vergeet deze volmacht niet te ondertekenen en een kopie van uw legitimatiebewijs mee te geven aan de gemachtigde.
  • Via het formulier ‘verzoek om bij volmacht te stemmen’. Indien u niet in de gelegenheid bent om na de bezorging van de stempas een onderhandse volmacht te verlenen dan kunt u tot en met 16 maart 2018  een verzoek indienen voor een schriftelijke volmacht. Het formulier hiervoor kunt u hier downloaden of afhalen bij de balie in het gemeentehuis in Vlijmen.

Degene die uw stem uitbrengt (de gemachtigde), kan dit alleen doen op het moment waarop hij of zij zelf stemt. De gemachtigde mag maximaal 2 stemmen per verkiezing uitbrengen voor anderen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het cluster Burgerzaken. Het cluster is bereikbaar via 073-51 31 789.

 

Uitgelicht