Dromen. Doen. Heusden. (03)

18 januari 2019

Start bouw woningen Parklaan

Op de plek van de voormalige mavo-school aan de Parklaan in Vlijmen worden 20 koopwoningen en 10 huurwoningen (Woonveste) gerealiseerd.

Strooien in de gemeente

De winter is er weer in Heusden! Onze gladheidbestrijders springen dan weer voor dag en dauw uit hun bed om de doorgaande wegen veilig te houden.

Stimuleringsbijdrage

In 2019 kun je een bijdrage ontvangen als je op een duurzame en klimaat-adaptieve manier met water omgaat. Bijvoorbeeld door het aanleggen van een groen dak of het afkoppelen van het perceel op de riolering. Daardoor verwerk je de opvang van het hemelwater op eigen terrein.

Kindpakket

Is je inkomen uit werk niet zo hoog? Vraag het nu aan!

Niet wegkijken maar aanpakken

In Heusden werken we hard aan het bestrijden van criminaliteit. Hierbij gaat het niet alleen om de misdrijven zelf, maar ook om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze inwoners. Het aanpakken van criminaliteit kunnen wij niet alleen. Uw hulp is onmisbaar!

Nu & Morgen 16 januari 2019

In de Nu & Morgen stond deze week: Een droom die uitkomt! Start bouw woningen Parklaan, start renovatie Kasteel Steenenburg, Geerpark in Vlijmen: een bijzondere woonwijk die groeit, Kindpakket 2019.

Besluitenlijst 15 januari 2019

Het college van Heusden vergaderde afgelopen dinsdag. De besluiten van deze week lees je door op de kop hierboven te klikken.

U ontvangt de nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld via onze site.

Niet goed te lezen? Bekijk de nieuwsbrief dan via uw browser.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf dan hier uit.